ประกาศผลรางวัลครั้งที่ 1 โครงการรับทองกับวพ. ปี 62

           บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลครั้งที่ 1 ของโครงการรับทองกับ ปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายในงานประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการโครงการฯ เจ้าพนักงานจากกรมปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลในครั้งนี้

จับรางวัลโดย ท่านอาจารย์สุระ ดามาพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

โดยผู้โชคดีที่ได้รับทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล มีดังนี้

 1. อ.ฟารีดา เชื้อผู้ดี โรงเรียนญามีอุ้ลควาน จ.นนทบุรี
 2. อ.ปัญญา จันทร์อิ่ม โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชารุสรณ์) จ.นนทบุรี
 3. อ.ธนัฐ มาตชรา โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จ.กาฬสินธุ์
 4. อ.บุญเติม แดงช่วง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว จ.พัทลุง
 5. อ.ชญาดา วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองสรวง จ.บุรีรัมย์


ผู้โชคดีที่ได้รับทองคำแท่ง น้ำหนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล มีดังนี้

 1. อ.ผดุงรัตน์ ยังผ่อง โรงเรียนบ้านในห้วย จ.ชุมพร
 2. อ.ทักษิณ อายุวงค์ โรงเรียนบ้านพราน จ.ศรีสะเกษ
 3. อ.นุดนัย อ้นอำไพ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง จ.ตาก
 4. อ.อรนุช อ่อนเกตุพล โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง จ.สุราษฎร์ธานี
 5. อ.วิลาวรรณ ตันรัตนะ โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี จ.สมุทรปราการ
 6. อ.ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน โรงเรียนคุดสะเทียนวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู
 7. อ.ทวี เจริญหุ่น โรงเรียนวังกรดพิทยา จ.พิจิตร
 8. อ.พิมล โชติพาณิช โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย จ.สตูล
 9. อ.ยวนใจ สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านวังศิลา จ.ตรัง
 10. อ.เถกิงศักดิ์ จอกถม โรงเรียนบ้านหินช้าง จ.ระนอง


ทางบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด พร้อมทั้งทีมงานโครงการรับทองยกทีมกับ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับผู้โชคดีมา ณ โอกาสนี้

ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการกรุณาคลิก รายละเอียดโครงการ
หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนกรุณาคลิก
ลงทะเบียน
หมายเหตุ:
1. ตามใบอนุญาตเลขที่ 98-99/2562
2. ทุกรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 %