***สามารถดูข้อสอบทั้งหมดได้ที่โปรแกรมQuick test
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CallCenter 0-2222-3444