ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรับทองกับ วพ. ปี 2562 ครั้งที่ 1

           สืบเนื่องจาก บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลครั้งที่ 1 ของโครงการรับทองกับ ปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

           ทางบริษัทฯ ได้เดินทางไปจัดงาน มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ของโครงการรับทองกับ วพ. ปี 2562 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมี คุณทิพวัลย์ เดชะมาก ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ (การตลาด) และผู้จัดการโครงการรับทองกับวพ. ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

ประมวลภาพ การแจกรางวัลทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

1.ผอ.ปัญญา จันทร์อิ่ม โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) จ.นนทบุรี มอบ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 2.ผอ.ธนัฐ มาตชรา โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จ.กาฬสินธุ์ มอบ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
3.ผอ.ชญาดา วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองสรวง จ.บุรีรัมย์ มอบ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 4.ผอ.บุญเติม แดงช่วง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว จ.พัทลุง มอบ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 5.ผอ.ฟารีดา เชื้อผู้ดี โรงเรียนญามีอุ้ลควาน จ.นนทบุรี มอบ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ประมวลภาพ การแจกรางวัลทองคำแท่ง หนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล

1.ผอ.นุดนัย อ้นอำไพ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง จ.ตาก มอบ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 2.ผอ.ทวี เจริญหุ่น โรงเรียนวังกรดพิทยา จ.พิจิตร มอบ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 3.ผอ.ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู มอบ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 4.ผอ.ทักษิณ อายุวงศ์ โรงเรียนบ้านพราน จ.ศรีสะเกษ มอบ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
5.ผอ.ผดุงรัตน์ ยังผ่อง โรงเรียนบ้านในห้วย จ.ชุมพร มอบ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 6.ผอ.เถกิงศักดิ์ จอกถม โรงเรียนบ้านหินช้าง จ.ระนอง มอบ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 7.ผอ.อรนุช อ่อนเกตุพล โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง จ.สุราษฎร์ธานี มอบ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 8.อาจารย์ยวนใจ สุวรรณ์ (รักษาการ ผอ.) โรงเรียนบ้านวังศิลา จ.ตรัง มอบ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
9.ผอ.พิมล โชติพาณิช โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย จ.สตูล มอบ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 10.ผอ.วิลาวรรณ ตันรัตนะ โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี จ.สมุทรปราการ มอบ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

           ทางบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด พร้อมทั้งทีมงานโครงการรับทองยกทีมกับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีมา ณ โอกาสนี้

           และในปีนี้ โครงการรับทองกับ วพ. จะมีการจับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ชิงโชคทองคำแท่ง รวมมูลค่า 800,000 บาท เป็นทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล และทองคำแท่งหนัก 2 สลึง จำนวน 70 รางวัล และจะประกาศผลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

           หากท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น WppReward เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นทองที่นี่ Download App
และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ในรายละเอียดโครงการ หรือโทรสอบถาม Call Center 02-222-3-444